Monday, September 12, 2011

ေမာင္းႏွင္အား


               
            ဌာန(ေနရာ)ႏွင့္ကာလ(အခ်ိန္)တို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ အရွိန္(ေမာင္ႏွင္အား)ေပၚတြင္မူတည္၍ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္
ႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာေက်ာ္သိပံပညာရွင္ၾကီးအိုင္စတိုင္းကရွင္းလင္းစြာတြက္ခ်က္ျပသခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။တနာရီလွ်င္(၁၀)မိုင္ႏႈန္း
ေမာင္းႏွင္ျခင္းျဖင့္ မိုင္တရာ(၁၀၀) ခရီးကို (၁၀)နာရီၾကာေအာင္ေမာင္းႏွင္ရေသာ္လည္း တနာရီမိုင္(၅၀)ႏႈန္းျဖင့္ေမာင္ႏွင္
လိုက္ပါက (၂)နာရီမွ်သာအခ်ိန္ၾကာေပလိမ့္မည္။ယေန႔ကမၻာတြင္ အလင္း၏အလွ်င္ထက္ ေလးဆျမန္ေသာ ေလယဥ္ပ်ံ
ၾကီးကိုလည္း မၾကာခင္ကာလမွာေတြ႔ျမင္ရေတာ့မွာျဖစ္ေပသည္။
            က်ေနာ္တို႔ေနထိုင္ၾကသည့္ကမၻာၾကီးသည္လည္း ဤလွ်င္ျမန္လွစြာေသာေမာင္ႏွင္အားေၾကာင့္ တေန႔ထက္တေန႔
ပို၍ပို၍ေသးငယ္က်ဥ္းေျမာင္းလာေနျပီျဖစ္သလို အင္တာနက္ကြန္ယက္ၾကီး၏လႊမ္းျခံဳစိုးမိုးျခင္းကိုခံေနရေသာဤကမၻာၾကီး
သည္ ကုန္စံုဆိုင္ေရွ႔က ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ ပိုက္ကြန္ထဲမွေဘာလံုးေလးတလံုးပမာျဖစ္ေနရျပီမဟုတ္ပါလား။

            သို႔ေသာ္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္လွ်င္ တေန႔ထက္တေန႔ ေထြျပား၍လာေနေသာျပႆနာမ်ား။ၾကီးမားစြာေပးဆပ္ေန
ရေသာ အသက္ႏွင့္ကိုယ္ခႏၶာမ်ား။မရပ္မနားတိုက္ပြဲေခၚသံမ်ားႏွင့္ ေရွလွ်ားသည့္အိမ္မက္ဆိုးၾကီးမ်ားက အမိျမန္မာၾကီး
အား ပို၍ပို၍ တိုး၍တိုး၍ ၾကီးမား၍ဲၾကီးမား၍ အၾကီးတန္အရုပ္ဆိုးေနျခင္းကား အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပါနည္း။
ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းအား ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားအေျဖရွာၾကရာ၀ယ္ က်ေနာ္ျမင္ေသာေထာင့္
က်ဥ္းက်ဥ္းေလးတခုအတြင္းမွ ေမာင္းႏွင္အား ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ရေပ၏။ဘယ္သူ႔ဘယ္သူကိုမွလည္းအျပစ္တင္ရန္ရည္ရြယ္
ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ေတာ္လွန္ေရးျခင္းအတူတူဘယ္သူကပိုျမတ္သနည္းဆိုသည့္ ပေဟဠိကိုလည္းအေျဖမရွာျခင္းမဟုတ္။
ငါက 88`/ငါက NLD`/ငါက UG`/ငါသည္ေထာင္ထြက္`/ငါလဲ ေရႊ၀ါေရာင္ ဟူ၍ ခြဲျခားျခင္းကိုလည္းအားမေပးခ်င္ပါ။
က်ေနာ္ေပးခ်င္သည့့္သတင္းစကားေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔၏လႈပ္ရွားမႈအက္ရွင္(Method of action)တိုင္းတြင္
 ေတာ္လွန္ေရးအားသိကၡာမဲ့ေစေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအား အၾကီးတန္ေစေသာ၊ဒီမိုကေရစီအားသရုပ္ပ်က္ေစေသာ၊အျပဳ
အမူအက်င့္အားလံုးတို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရး၏ေမာင္ႏွင္အား ကိုယုတ္ေလွ်ာ့ေစပါသည္ဟုသာဆိုလိုျခင္းျဖစ္္ပါ၏။
            ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီး မဟတၱမဂႏၵီသည္ သူ၏ႏွစ္လံုးသားျဖင့္ ျဗိတိသွ်အင္ပါယာၾကီးအား ေအာင္ႏို
င္ခဲ့ဘူးသည္မွာအထင္အရွားပင္။သူ႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ရံုးခန္းမရွိ။လက္ႏွိပ္စက္မရွိ။ပါတီလည္းမေထာင္။သူ၏ျဖဴစင္ေသာႏွစ္လံုး
သား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္သာ သူ၏ျပည္သူတရပ္လံုးအား ေမာင္းႏွင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ေတာင္အာဖရိကမွလူမဲတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကေလးမ်ား၏ႏွစ္လံုးရည္တိုက္ပြဲသည္လည္းလူျဖဴလူမဲခြဲျခားမႈစနစ္ၾကီးအားအဆံုးသတ္ေပးခဲ့ဘူးပါသည္။ျမင့္ျမတ္သူတို႔၏ေအာင္ပြဲတိုင္းတြင္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ေလးစားျခင္း
ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္အားကိုအရွိန္အဟုန္ု ျမွင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။
            သို႔ေသာ္ ျပည္ပေရာက္က်ေနာ္တို႔အဖို႔ အေျခအေနေတြအ၇ ေဘးထြက္ထိုင္ေနၾကရေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရး
၏ဂုဏ္သိကၡာကိုေတာ့ မထိခိုက္ေစသင့္ေပ။မိမိတို႔၏ ဦးေခါင္းထက္၀ယ္ တင့္တယ္စြာ ေဆာက္တည္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။
ေကသရာဇာျခေသၤ့သည္ ငတ္မြတ္ေသာ္လည္း ျမက္ကိုမစား။ေျခက္ေသြ႔ေနေသာစႏၵကူးသည္လည္းသူ၏ရနံ႔ကိုဖက္တြယ္
ထား၏။စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံသူအပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္က်ိဳးလာဒ္လာဘအရာ၌ ေအာင့္အီး၍ေနရေပသည္။ရသင့္သည္ထက္ပို
၍လိုခ်င္ေသာစိတ္ေကာက္တတ္သူတို႔အားလည္းေျဖာင့္ေစခဲ့၏။မွီခိုသူအားလံုးတို႔ကိုလည္း မွ်တေအာင္ခြဲေ၀ျခင္းျဖင့္ေခါင္း
ေဆာင္မႈကို၇ယူခဲ့ၾကေလသည္။
            က်ေနာ္တို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အသက္မေပးႏိုင္လွ်င္ေတာင္မွ ေတာ္လွန္ေရး၏အသက္ေသြးေၾကာအား
မထိခိုက္ေစေအာင္ ေရွာင္က်ဥ္ရမည့္တာ၀န္ၾကီးကားရွိေနပါေသး၏။ယံုၾကည္ခ်က္သည္ေတာ္လွန္ေရး၏အသက္။လူတဦး
ကိုျဖစ္ေစ၊လူတစုကိုျဖစ္ေစ၊လူထုတရပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ ယံုၾကည္ခ်က္အားထိခိုက္ေစျခင္းသည္ ေမာင္းႏွင္အားကို ယုတ္ေလွ်ာ့
ပ်က္ျပားေစျဖင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။
            ယေန႔ျမန္မာျပည္၏အေျခအေနသည္တင္းမာလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔သိျပီးျဖစ္သည္။အေရးၾကံဳ
လာျပီမို႔ လူ႔အခြင့္အေရး၊ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္းျဖင့္
ေတာ္လွန္ေရးကို ကူညီသင့္ပါ၏။တဦးကိုတဦးက မနာလိုျငဴစူျခင္းကင္းလွ်က္ မာေတာင့္ေတာင့္ဆက္ဆံေရးေတြကို အမ်ား ဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈ(flexibility)သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသင့္ပါ၏။လူတဦးျခင္းစီႏွင့္အုပ္စုတခုျခင္းစီတို႔၏
ခံစားခ်က္အေပၚစာနာနားလည္ခံစားႏိုင္မႈစြမ္းရည္(Sensitivity to the feeling of individual and the group) ကိုလည္း
ေမြးျမဴရေပမည္။ကိုယ္ႏွင့္အယူအဆမတူညီသူတို႔၏စကားကိုလည္းသီးခံနားေထာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္(Ability to listen) သည္
လည္းလိုအပ္လွပါ၏။(Commitment to collaboration)အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚကတိသစၥာရွိျခင္း မွ
သည္ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုတည္ေဆာက္လွ်က္ ေတာ္လွန္ေရး၏အလွ်င္ႏႈန္းကို ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။
            ၁၉၈၈ ခု မတ္လအတြင္းေက်ာင္းသားကိုဖုန္းေမာ္အေရးအခင္းမွ စတင္ခဲ့သည့္ (၈၈)လူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးသည္
(၂၃)ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ဤ ေမ့ေပ်ာက္၍မရႏိုင္သည့္အေရးေတာ္ပံုၾကီးကို ဂုဏ္ျပဳက်င္းပလွ်က္ရွိေသာထိုင္းႏိုင္ငံႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စ
ခန္းအတြင္းမွ (၂၃)ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအခန္းအနားၾကီးအား ဤ ေဆာင္းပါးျဖင့္  က်ေနာ္အေလးျပဳပါ၏။

                                                                                                                                                                                                                                                ဘလင္း (ဓမၼမ႑ိဳင္) ၃၀။၇။၂၀၁၁။
           

No comments: