Tuesday, June 11, 2013

မငိုပါနဲ႔ လက္ပေတာင္းေတာင္ရယ္
လူသားႏွင့္တိုက္ပြဲ
        လူသားတိုင္း၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရ အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္း()ခုရွိရာတြင္ ()အစာအိမ္ ပိုင္း () ႏွလံုးသားပိုင္း () ဦးေႏွာက္ပိုင္းတို႔၏ေစ့ေဆာ္မႈအရ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။ လူသား  ႏွင့္
တိုက္ပြဲကို ခြဲျခား၍မရႏိုင္ေသာသေဘာရွိေပသည္။ ေခတ္အလိုက္ လူသားတို႔၏ တိုးတက္မႈႏွင့္အညီ တိုက္ပြဲ၏
ပံုသ႑န္ေျပာင္းလဲျခင္းသာရွိေနမည္။အစာအိမ္၏ နပူနဆာလုပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္သည္ ၾကံရဖန္ရျပီး လွ်င္
တိုက္ပြဲသ႑န္ကို မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေပးရသလို ႏွလံုးသား၏ လံႈ႔ ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ပိုင္းက တိုက္ပြဲ၀င္ လက္နက္ကရိယာေတြကို တာ၀န္ယူစီမံဖန္တီးေပးရေလသည္။ ကာလတခုသို႔ေရာက္လာေသာအခါ ထို အစာ
အိမ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားတို႔၏ ဆႏၵေတြကိုမလိုက္ေလွ်ာဘဲ ကိ်ဳးေၾကာင္းဆက္ႏြယိမႈကို ဆင္ျခင္သည့္ ဦးေႏွာက္ပိုင္း
ဆိုင္ရာအေတြး အေခၚ(သို႔မဟုတ္) တရားမွ်တမႈႏွင့္လြတ္လတ္ခြင့္ ဆိုင္ရာ လူသား၀ါဒေတြကို ေဖၚထုတ္လာ
ခဲ့ၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္ အင္အားၾကီး၀ါဒႏွင့္လူသား၀ါဒတို႔သည္ယေန႔အထိစည္းခ်က္၀ါးခ်က္ကိုက္ညီမႈ မရွိ
ေသးသည္ကို ေတြ႔ေန၇ပါတယ္။

          ဗုဒၶဘုရားရွင္မြင့္ေတာ္မမူခင္ ႏွစ္တေထာင္ေက်ာ္ကာလမွစ၍ သေႏၶတည္လာသည့္ ထိုလူသား၀ါဒဆိုင္ ရာ စိတ္ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔ တို႔သည္ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားပင္ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ အားမေကာင္းခဲ့ပါ။ တေန႔ထက္တေန႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔၏ ေပါက္ဖြါးလာမႈမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပႆနာ တို႔သည္လည္းၾကီးထြားလာရေပသည္။ျပႆနာေတြၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် လူစြမ္းေကာင္းတို႔သည္လည္းထြက္ ေပၚလာခဲ့ၾကေလသည္။ထိုလူစြမ္းေကာင္းမ်ားသည္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ေၾကျငာျပီး ဘုရင္ဘြဲ႔ကိုခံယူလွ်က္ တိုင္း ႏိုင္ငံအသီးသီးကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၾကေလသည္။
          ဤကမၻာေျမၾကီးအားခြဲေ၀ယူၾကၾကျပီးေနာက္ အစာအိမ္ႏွင့္ႏွလံုးသားတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေတာင္း ဆိုမႈေတြက ပိုမိုၾကမ္းတမ္းလာၾကျပီး စစ္ပြဲၾကီးေတြ ဆင္ႏြဲလာရၾကျပန္ပါတယ္။ ဘု၇င္တို႔သည္ အာဏာစက္ကို အ လြန္အၾကြံ အသံုးခ်လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္လိုက္ အေျခြအရံ မူးမတ္ေသနာပတိတို႔၏ အဂတိလိုက္စားမႈ
သည္ လည္း ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို ဆင္ျခင္တတ္ေသာ
ပညာရွိ ို႔သည္ အၾကြင္းမဲ့ဘုရင္စနစ္(Absolute Monarchism) မွသည္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ (Constitutional Mo-narchism) အျဖစ္သို႔အသြင္ေျပာင္းလဲလိုက္ၾကျပီးသက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္တို႔၏အာဏာစက္ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္
ၾက ျပန္ပါေရာ။ ဤကာလသည္ (AD 1100-1400) ခုႏွစ္မ်ားကာလက ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သမိုင္းပညာ
ရွင္တို႔က သတ္မွတ္ပါတယ္။ အမိျမန္မာျပည္၏ အင္ပါယာအရွင္ မင္းေနာ္ရထာႏွင့္ ပုဂံေခတ္ဟု ဆိုရေပမည္။ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဆက္လက္ စိုးမိုးထားႏိုင္ဆဲပါ။
          ဒီမိုကေရစီလွႈိင္း
        သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ႏွင့္အတူ နယ္ခ်ဲ႔၀ါဒသည္ ပင္လယ္ျပင္ေတြကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ တိုင္းႏိုင္ငံအသီး တို႔အား တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္လာၾကျပန္သည္။ ၁၇၇၅ ခုမွာ အေမရိကန္သည္ အဂၤလိပ္ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ စတင္ ခဲ့ျပီး (၁၇၇၈) ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ဘက္မွ၀င္ေ၇ာက္စစ္ကူခဲ့ရာ (၁၇၈၃) ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ ေရးစစ္ပြဲၾကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္လိုက္သည္။ (၁၇၈၈)ခုႏွစ္တြင္ မတူကြဲျပားသည့္ ျပည္နယ္အသီးသီး တို႔အား တန္တူညီမွ်ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံဥပေဒကို စတင္အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ျပီး (၁၇၈၉) ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲၾကီးက်င္းပခဲ့ရာ ( George Washington ) ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္က အႏိုင္ရျပီး အေမရိကန္၏ ပထမဆံုးသမတ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပသည္။ ဤကာလသည္ အမိျမန္မာျပည္တြင္ အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ၏ ကုန္းဘာင္ေခတ္ျဖစ္ျပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး လူထုအံုၾကြမႈၾကီး စတင္လာခဲ့ သည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေလသည္။
          တကယ္တန္းမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေတြကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္ထည္ေဖၚက်င့္သံုးခဲ့ေသာ အခ်ိန္သည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူျပိးႏွစ္ေပါင္း(၁၇၀)ေက်ာ္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီ BC,460 ခန္႔ကျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂရိ စစ္သူၾကီး (Pericles ) ေပရီကလီသည္ ထိုေခတ္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ ႏွင့္ မူးမတ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု၊ နန္းလုမင္း မ်ား၏ ပရမ္းပတာက်မႈေတြကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားရျပီးေနာက္ အာဏာသိမ္းယူလိုက္ျပီး အမ်ား၏သေဘာဆႏၵအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ သမၼတဆန္ေသာဘု၇င္စနစ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး အသက္(၂၀) ျပည့္ျပီးသူတိုင္းကို မွတ္ပံုတင္ျပီး ႏိုင္ငံ့ေရးရာေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳခဲ့၏။ သင္း လံုးကၽြတ္ လူထုအစည္းအေ၀းၾကီးေတြကို တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျပီး ဂရိဖြဲ႔စည္းပံုကို ေအသင္ျမိဳ႔မွာ ေရးဆြဲလိုက္ၾက ပါတယ္တဲ့။
          ဤဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ လူမ်ိဳးႏြယ္စု (၁၀) စုမွ တစုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅၀) ဦးက်ျဖင့္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စား လွယ္ (၅၀၀) ကို မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဖြဲ႔ပါတယ္။ တရားသူၾကီးအဖြဲ႔၀င္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူမ်ိဳးစု(၁၀)စုမွ တစုလွ်င္ (၁၀)ဦးက် ေရြးခ်ယ္ၾကျပီး ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာေရး၊ သမာသ မတ္ရွိေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္ေရး၊ သက္တမ္းကုန္ပါက သူတို႔အားျပန္လည္စစ္ေဆးခံေစျခင္း ႏွင့္ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ မွန္ မမွန္စစ္ေဆးေရး တို႔ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္၇ပါတယ္။ ထိုေခတ္အခါက အေတြးအေခၚပ ညာရွင္ ဆိုကေရတီး(Socrates) သည္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစာတို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတာ္လွန္ေရးကို အဆိပ္ခြက္ျဖင့္ သက္ေသတည္ခဲ့ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္ကမၻာသည္ သူ႔အား ပါရမီျဖည့္စြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကေပသည္။
 ၁၇၈၉ ခု ႏွစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္လွန္ေ၇းသည္ ဥေယာပတလႊားသို႔ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ေခၚသည့္ လႈိင္းလံုးၾကီးမ်ား ျပန္႔ကားသြားခဲ့သည္။ ဥေယာပတ၀ွမ္းလံုး ေပ်ာ္လို႔ရႊင္လို႔မဆံုးႏိုင္ခင္မွာဘဲ ေခါင္းျဖတ္လူသတ္ ပြဲမွာ တေခါင္းျပီးတေခါင္း အလံုးေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သံုးေသာင္း ေျမမွာက်ခဲ့ရပါတယ္။ ႏြမ္းလွ်ေနသည့္ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို ( ၁၇၉၉ )ခုႏွစ္မွာ စစ္ဗိုလိခ်ဳပ္ၾကီး နပိုလီယံဘိုနာဘတ္က စစ္အာဏာသိမ္းျပီး ၁၈၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ယခင္ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံခဲ့ရ ေသာလူ၀ီ(၁၆)၏ ညီေတာ္ ေဘာဘြန္းဘုရင္လူ၀ီ(၁၈)က အာဏာျပန္သိမ္းလိုက္ ပါေရာ။ အေျပာနဲ႔ပင္ ရင္ေမာရသည့္ ျပင္သစ္ႏွင့္ဥေယာပ ဒီမိုကေ၇စီတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဖက္ဆစ္တို႔၏က်ဴးေက်ာ္ စစ္ပြဲ၊စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ေဒါသ၊ဘံု၀ါဒီကြန္ျမဴနစ္တို႔၏မာန၊ဘာသာေရးအစြဲအလန္းႏွင့္ ဘုရင္စနစ္ၾကီးစိုးေရး တိုက္ပြဲမ်ားမွသည္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ပထမကမၻာစစ္ ႏွင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး အျပီးထိ ႏွစ္ေပါင္း တရာ့ ငါးဆယ္ေက်ာ္ၾကာတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ဟိုဘက္က ျခေသၤ့တအုပ္ ဒီဘက္ကက်ားတအုပ္ႏွင့္ ေနာက္နား က အေျခာင္သုတ္ဖို႔ ၀ိုင္းရံေနတဲ့ေျမေခြးစုတ္တို႔၏ ေဘးမွ လြတ္ ေအာင္ေျပးေနရသည့္ ကၽြဲအုပ္ၾကီးပမာျဖစ္ေပ
လိမ့္မည္။ ေပးဆပ္ခဲ့၇ေသာ  အသက္အိုးအိမ္ကုေဋကဋာ၏ အဖိုးအခ အေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး
ေပၚေပါက္လာျပီး (၁၉၄၈)ခု လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတန္း (Universal Declaration of Human Rights) ကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါရဲ့။
          အမိျမန္မာႏွင့္တိုက္ပြဲ
၁၀၄၄ ခုႏွစ္ အေနာ္ရထာမင္းေခတ္မွ ယေန႔ထိ ႏွစ္ေပါင္း (၉၇၀) ေက်ာ္အတြင္း တိုက္ပြဲ၀င္စာရင္း အင္း ႏွင့္ တိုက္နည္းမဟာဗ်ဴဟာေတြကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္လံုးသည္းေျချငိမ္ေဆးေတြကို အရင္စုေဆာင္းထားရ လိမ့္မည္ဟု တင္မိသည္။ သမိုင္းဆိုင္ရာေခတ္ႏွင့္စစ္ပြဲကို အုပ္စုဖြဲ႔ၾကည့္ပါက ထီးနန္းလုစစ္ပြဲ။အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ ပြဲ။လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲ၊ ျပည္ တြင္းစစ္ပြဲ ၊ အာဏာသိမ္းစစ္ပြဲ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ဆိုတာေတြကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ တယ္။ကမၻာေက်ာ္ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးထက္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္။နန္းတြင္းကအရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေခတ္မွီလက္နက္တပ္ဆင္ထားသည့္အဂၤလိပ္စစ္ပြဲမ်ားက စိတ္အားငယ္ရသလို လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည့္ အသင္းအပင္း မ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းအကြဲအျပဲသမိုင္းေတြက စိတ္ကိုရႈပ္ေထြးေစတာ အမွန္ပါ။ လြတ္ လပ္ေရးရျပန္ေတာ့ အေမြလုၾကတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းေတြကလဲ မသိတာကမွ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတခုလံုးကို သူခိုးဇာတ္သြင္းခဲ့ျပီး ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္စာရင္းသြင္းခဲ့သည့္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု။ ၁၉၉၀ ခုေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္အေပၚ ေကာက္က်စ္သည့္ န၀တစစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္မႈမ်ား။ သူတို႔လိုခ်င္တာေတြကို အဓမၼယူျပီး မေက်နပ္ပါက ေနာက္ကေနေျခာင္းရိုက္ေလ့ရွိတဲ့ နအဖစစ္ အစိုးရႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး။ တခ်က္ကေလးမွ် စိတ္မေအးခဲ့ရတာ အားလံုးအသိပါ။
၂၀၁၀ ေရာက္ေတာ့ ရဟန္းသံဃာ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြကို ရန္သူေတြလိုဆက္ဆံခဲ့ သည့္ စစ္အာဏာရွင္ဘ၀ကို အသြင္ေျပာင္းျပီး အစိုးရသစ္ Good Government and Clear Government အျဖစ္ အသက္သြင္းမည္ဆိုသည့္ သမၼတသစ္ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကို အားလံုးက ၾကိဳဆိုၾကပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာဘဲ ဒီမိုကေရစီငတ္မြတ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူလူထုက အစိုးရသစ္ရဲ့သေဘာထား အေပ်ာ့အမာကို စစ္းသပ္လိုက္ၾက  တယ္။ အခ်ိဳ အခ်ဥ္ အငံ အစပ္ ရသာစံုတဲ့ ဟင္းအိုးၾကီးအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ခြင့္ရၾကျပီးျပီဘဲ။                     ၂၀၁၃ ခု မတ္လရဲ့ တီဗြီဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ငိုရႈိက္သံေတြနဲ႔ေအာ္ဟစ္သံေတြကို ရုတ္တ၇က္ျမင္လိုက္ရ တဲ့အခါမွာေတာ့ ေၾသာ္-- အေမစုရဲ့အစီရင္ခံစာနဲ႔ လက္ပေတာင္းျပည္သူေတြရဲ့ဘ၀
ပါရမီဟာ စိမ္းစိမ္းကားကား ျခားနားသြားခဲ့ရေလျပီအိုအေမစုျပည္သူလူထုေတြကို မလွည့္စားပါဘူးဆို….ခုေတာ့..”ဆိုသည့္ အသံေတြက နားထဲမွာ လွ်ံေနပါေရာ့လား။
မငိုပါနဲ႔လက္ပေတာင္းေတာင္ရယ္၊ မင္းတို႔တေတြဟာ အာဏကိုမက္ေမာလို႔၊ သမၼတၾကီးျဖစ္ခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ဒို႔အားလံုးကသိပါတယ္။ မင္းတို႔ရဲ့ေတာေတာင္သဘာ၀ေတြကိုခ်စ္လို႔၊ သာသနာအေမြအႏွစ္ ေတြကိုျမတ္ႏိုးလို႔၊ေသာက္ေရသန္႔သန္႔ေလးကိုေသာက္ခ်င္လို႔၊လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနခ်င္လို႔ဆိုတာ ဒို႔တေတြ အားလံုက နားလည္ၾကပါတယ္ကြာ။
          စိတ္မေကာင္းဘဲလဲ ျဖစ္မေနၾကပါနဲ႔ လက္ပေတာင္းေတာင္ရယ္။ တကယ္ေတာ့ မင္းတို႔ရဲံေတာ္လွန္ေရး ဟာ အျဖဴေရာင္ရိုးရိုးေလးပါ။ ေမႊးနံ႔သာထံုတဲ့ စပယ္ရံုေတာ္လွန္ေရးပါ။ ေျမနိမ့္ရာလွံစိုက္၊ မ်က္ႏွာရွိရာဟင္း ဖတ္ပါ၊ ေငြရွိကတရားႏိုင္၊ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ နင္းျပားဘ၀ဟာ နင္းျပားပါဘဲ ဆိုတဲ့ အေတြးေတြကိုလဲ ဖယ္ ထုတ္ပစ္လိုက္ၾကစမ္းပါ။ ေတာ္လွန္ေရးရဲ့အရႈံးအျမတ္ဆိုတာ တဒဂၤအတြင္းမွာ ဆံုးျဖတ္လို႔မရစေကာင္းပါဘူး ေလ။ မူယာမာယာေတြထူေျပာလွတဲ့သမုဒၵရာထဲမွာ အျဖဴကိုအေရာင္ဆိုးခ်င္ၾကသူေတြရဲ့ပဋိယာယ္ေတြကိုသတိ
ထား ေရွာင္ရွားကူးခတ္ဖို႔ကလည္း အေ၇းၾကီးပါတယ္။
အစဥ္အလာေတြအရဒီကေန႔ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အရင္အတိတ္အဆက္ဆက္တိုက္ပြဲေတြရဲ့ အေမြ အႏွစ္ျဖစ္သလို ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္တိုက္ပြဲအဆက္ဆက္ေတြရဲ့ ေရာင္နီးဦး ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေက် နပ္စြာလက္ခံၾကျပီး အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းနာမ်ားအား အခ်ိန္ကာလတခု ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ဘ၀တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္ၾကပါေစ။
                                                    အိုင္ဒီယာလင္းလင္း
                                                       ၂၁။၃။၂၀၁၃No comments: