Sunday, September 21, 2008

ပါပဂရဟီ

ပါပဂရဟီ
န= ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ့
အ=အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကို
ဖ=ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္ေနေသာ
နအဖ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစုသည္ နိစPလ႒ိ အမည္ရွိသည့္ ငရဲၾကီးရွစ္ထပ္တြင္ ဆင္းရဲခံ
ေနရေသာ ေဒ၀ဒတ္ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါျပီ။ ေလာကကိုအစဥ္ထာ၀ရ

ေစာင့္္ေရွာက္ေပးေသာ ဟီရိၾသတWပ တရားႏွစ္ပါး အားဖ်က္ဆီးေနသည့့္နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေတြရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး နာဂစ္ဆိုက္ကလုန္းေလမုန္းတိုင္းေတြရဲ့ေဘးေတြ မီးေဘး
ေတြ ေရေဘးေတြ ႏွင့္ လက္နက္ေဘးေတြ ကုန္ေစ်းႏႈန္းၾကီးတဲ့ေဘးေတြြ ၾကံဳေတြ႔ေနရအံုး
မွာပါဘဲ။ အိို တိုင္းသူျပည္သားအေပါင္းတို႔ ပါပ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ေတြကို ဂရဟီ ဆန္႔
က်င္တိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ျမတ္ေသာအက်င့္ျဖစ္ေပ၏။ မီးဖိုေခ်ာင္
ထဲက ေယာင္းမ နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ အတူတူပါ။ ေယာင္းမ
တို႔သည္ ဟင္းအိုးထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပင္ ၾကာၾကာ ဟင္းရဲ့အရသာကို မသိ။ ထို႔အတူ
နအဖ လူမိုက္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစုသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားတို႔အား မသိ။ တရားေရေအး
တိုက္ေၾကြးၾကကုန္ေသာ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားကိုပင္ ရန္ျပဳၾကေပျပီ။ကိုယ့္တိုင္းသူ
ျပည္သားမ်ားကိုလည္း ေက်းကၽြန္ေတြလို သေဘာထားေန၏။ ဂုတ္ေသြးစုတ္ယံုမွ် မက
ဦးေႏွာက္ေတြကိုပင္ ေဖါက္စားေနၾကေပျပီ။ ျမန္မာ့အေရး မေတြး၀ံ႔စရာပါ။
ေရႊပင္နားေတာ့ေရႊေက်း ေငြပင္နားေတာ့ေငြေက်း ဗူးပင္နားေတာ့ ေဘာက္ဖတ္ ဆို ဆိ
ေသာ ေရွးလူၾကီးသူမတို႔စကားသည္မွန္၏။ နအဖ လူမိုက္တစု၏ သြားရာလမ္း အတိုင္းမ
လႊဲသာမေရွာင္သာ လိုက္ပါေနၾကရတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားေတြရဲ့ဘ၀။ မုဆိုးကသား
ေကာင္လိုက္သလို ညသန္းေကာင္ယံမွာ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို လိုက္လံေခ်ာင္းေျမာင္း
ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူ႔ရဲေတြရဲ့ဘ၀။ ညစ္ဥာဏ္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ျပီးမွ ထမင္းတလုပ္စားရတဲ့
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းဆိုသူေတြရဲ့ဘ၀။ ဒုတ္ဓါးလက္နက္ေတြကိုင္ျပီး မိုက္ေသြး၀င္ေနၾကရတဲ့
ၾကံ့ဖြံ႔တို႔ စြမ္းအားရွင္တို႔ရဲ့ဘ၀။ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုယ့္ဘာသာအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့တိုင္း
ရင္းသား ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားရဲ့ဘ၀။ က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ ေၾကာက္ရြံ႔႔ ေနၾကရတဲ့
တိုင္းသားျပည္သူေတြရဲ့ဘ၀။ ႏံုခ်ာဆင္းရဲလွတဲ့ ဒကါဒကါမေတြရဲ့ ဆြမ္းအလွဴကို ခံယူေန
ၾကရတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတြရဲ့ဘ၀။ ေထာင္နန္းစံေနၾကရတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး
တိုက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္မ်ားရဲ့ဘ၀ေတြ။ စစ္ေဘးဒါဏ္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္ေတြ။
ဘ၀ႏွင့္ရင္းျပီး အသက္ေမြ၀မ္းျပဳရတဲ့ အမ်ီဳးသမီးေတြ။ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ လမ္းမွာဘဲ
အသက္ေပ်ာက္ရတဲ့ ျပည္ပထြက္ျမန္မာေတြ။ ေျပာရင္းဆိုရင္း နအဖရဲ့ ညံ့ဖ်င္း့မႈေၾကာင့္
နာဂစ္ေဘးက ေျပးမလြတ္တဲ့ မၾကား၀ံ႔မနာသာ ေရထဲမွာေမ်ာပါေနတဲ့ အေလာင္းေတြ။
ထိုထိုေသာ အရုပ္ဆိုး အၾကီးတန္လွသည့္ ဘ၀ေတြကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ခါ အေျဖမွန္ရွာေဖြ
ၾကည့္ပါကစစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့ သားေကာင္ေတြျဖစ္ေနၾကရတယ္ဆိုတာ အထင္အရွာ
ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားခံဟာ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစု ျဖစ္တယ္ဆိုတာ တညီတ
ညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါျပီ။ ယခုခါတြင္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က လြတ္
ေျမာက္ေရးအတြက္ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုက ဦးေဆာင္မႈ ျပဳေနပါျပီ။ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါ
ေရာင္မွ ေမြးဖြါးေပးလိုက္တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြလည္း ျမန္မာျပည္ တနံတလ်ားမွာ
လႈပ္ရွားေနၾကပါျပီ။ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကိုစြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျပီး ဒီမိုကေရစီေရး
တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့ NLD အဖြဲ႔ၾကီးကလည္း အားသြန္ခြန္စိုက္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေနၾကပါ
ျပီ။ မၾကံဳစဘူး ထူးထူးျခားျခား တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့ ယခုအခ်ိန္မွာ တိုင္းသူျပည္သားအ
ေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ့္မွာရွိေနတဲ့အားေတြကို ယံုၾကည္ၾကပါ။ စုေပါင္းၾကပါ။ နအဖ စစ္ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ေတြရဲ့ ပါပ မေကာင္းမႈေတြကို ဂရဟီ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကပါ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး မဲရံု
သြားလို႔ ၾကက္ေျခခတ္္ေတြကို ေသေသသပ္သပ္ ေရးမွတ္ၾကပါ။ ျပည္သူ႔အာဏာဆိုတာ
ျပည္သူ႔ ဆႏၵေတြက ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း (၁၉၈၈) က သာဓက ရွိခဲ့ပါျပီ အေဆြ။

မင္းတိကၡ ( ၇။၅။၀၈။)

No comments: